Altyapı Futbolcularının Fizik Gücü Gelişimi

Share

Geçmişten günümüze, futbolcunun fizik gücü her zaman futbolda olmazsa olmazıdır. Global futbolu göz önünde bulundurduğumuzda, Türk futbolunun sert ve fizik gücüne dayalı bir futbol anlayışı olmasıda bu konuda önem arz etmektedir. Bu yüzden, altyapı futbolcularının fizik gücü gelişimi de takip edilmesi gereken büyük bir faktördür.

Altyapı Futbolcularının Fizik Gücü Gelişimi Yeterliliği Nedir?

Bir hastaya doğru teşhis koymak için öncelikle hastanın sağlık sorununu bulmamız lazım. Burada hasta Türk futbolu, sağlık sorunu ise Altyapı futbolcularının fizik gücü gelişimi ve yeterliliği olarak bakabiliriz. Bu konuda, üniversitelerimizde yapılan belli çalışmalara bakmamız ve bilimsel yazılar üzerinden gitmemiz daha doğru olacaktır.

Türk futbolunda altyapı futbolcularının gelişimi için birçok araştırma ve makale yazılmaktadır. Ama, günün sonunda bu çalışmaların hayata geçirilmesinde çok az geri dönüş alındığı kesin bir sonuçtur. Örneğin, 2019 yılında Celal Bayar üniversitesinde  yazılan araştırma makalesi olan “Türkiye’de Altyapıdan Futbolcu Yetişememesinin Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma” nın sonucuna göre, 2017-2018 sezonu baz alınarak Süper Lig’deki takımların alt yapıdaki futbolculara yer vermeme nedenlerinin üst düzeyde performans gösterecek nitelikli futbolcuların olmadığı düşüncesini doğurmuştur.  Bu da ülkemizden altyapıdan gelişerek futbolcuların  yetişmesine engel olmaktadır. Bu durumun en temel sebebi ise ülkemizde alt yapı tesisleşmesi yetersizliği olduğu görülmektedir. Antrenman yapılacak tesislerin azlığı, var olanların da yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.

Bir sonraki araştırma makalesi ise Akdeniz Spor Bilimleri Dergisinde 2021 yılında Cilt no 4, 1. Sayıda yayınlanmış olan “12-14 Yaş Arası Futbolcularda 8 Haftalık Antrenman Programının Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklere Etkisi ” dir. Araştırma makalesi sonucuna göre,  yapılan testlerin ve antrenman çalışması sonucunda alınan verilere göre çalışmanın sonucunda; 8 hafta boyunca uygulanan düzenli antrenmanın 12-14 yaş erkek futbolcuların fizyolojik ve biyomotorik özelliklerine olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma 12-14 yaş grubu futbolcu grubuyla çalışan antrenörler için çalışmalarında kullanabilecekleri bir referans kaynağı oluşturabilir. Erken yaşlarda yapılan düzenli egzersizler sporcuların gelecekte daha iyi fizyolojik ve biyomotorik yapıya kavuşmalarını sağlayacaktır.

Türk futbolunda altyapı futbolcularının fizik gücü gelişimi yeterliliği

Günün sonunda, Türk futbolunda altyapı futbolcularının fizik gücü gelişiminin yeterli olmadığı ve birinci lig seviyesinde yetersiz kaldıkları sonucuna varabiliriz. Tabi ki bu konu üzerine yapılan bir çok araştırmada, altyapı futbolcularının fizik gücü yeterliliğini arttıramamalarının bir çok sebebi olduğunu  söyleyebiliriz. Peki, genel olarak bu sebepler nelerdir.

Altyapı Futbolcularının Fizik Gücünü Geliştirememelerini Sebepleri

Futbolcularının fizik gücünü geliştirememelerinin sebeplerinde dış faktörler daha etkilidir. Buna futbolcunun motivasyonu da eklediğimizde aşağıdaki verilen sebeplerle özdeşleştirilebilirler;

 • Altyapı tesislerinin yetersiz olması.
 • Altyapı antrenörlerinin bilimsellikten uzak olması. Yenilikçi yaklaşımlarının olmaması.
 • Genç futbolcuların aile desteğini görememesi.
 • Futbolcuların beslenme düzeninin olmaması.
 • Futbolcuların ekstra çalışmalara teşvik edilmemesi.
 • Kulüp içi altyapı için personel yetersizliği.
 • Planlama ve sistem mekanizmasının olmaması.

Yukarıda belirtilen sebepler ve atladıklaırm varsa bile, Türk futbolunda altyapı futbolcularının fizik gücünü geliştirememesinin sebepleri olarak belirtilebilecek net başlıklar diyebiliriz.

Altyapı Futbolcularının Fizik Gücü Gelişiminde Ekstra Çalışmaların Etkisi

Türk futbolunda altyapı futbolcularının fizik gücü gelişimlerinde ekstra çalışmaları, fizik gücü gelişmelerinde olumlu etkilerin olduğudur.  Bu konuda yapılan eski tez araştırmalarından biri olan; ” Futbol Takımları Altyapı Oyuncularına Uygulanan Pliometrik Antrenman Programının Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkileri” isimli tezde; uygulanan testlerde futbolcuların fiziksel gelişmelerinde etkin bir gelişim gözlemlenmiştir.

Bir futbolcu fizik gücünü geliştirmesi için özel çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu konuda, futbol kulübünün verdiği imkanları kullanması için, kulüp tarafından teşvik edilmelidir. Özellikle, altyapı futbolcularının 13-15 yaş arasında fiziksel gelişmeleri başlıyor. Bu gelişim sürecinde doğru antrenman programı çıkartılması önem arz etmektedir. Peki, altyapı futbolcularının fizik gücü gelişmesinde yapılacak ekstra çalışmalarında dikkat edilmesi gereken başlıklar;

 • 4 ana fizik gücü olan Çabukluk, Çeviklik, Dayanıklılık ve Beceri ağırlıklı çalışmalar yapılması.
 • Core (Vücut ağırlığı) çalışmaları üzerine antrenman programında yoğunlaşılması.
 • İdeal kilo ve kas oluşumunu geliştirici programlarının tercih edilmesi.
 • Günlük hayatını programlama ve takibi.

Altyapı Futbolcularının Fizik Gücü Gelişiminde Ekstra Çalışmaların Etkisi

 Altyapı Futbolcularının Fizik Gücü Gelişiminde Beslenmenin Etkisi

Altyapı futbolcularının fizik gücü gelişmesinde beslenmeninde, esktra antrenman gibi büyük bir etkisi vardır. 13-15 yaş arasında futbol oynayan çocukların maç bazlı kalori yakımı, günlük kalori ihtyacı ve fizik gelişimi için ihtiyaç duyduğu kalorinin doğru ayarlanması ve uygulanması genç futbolcuların gelişimi için çok önemlidir. Bunun yanı sıra 15-19 yaş arası içinde beslenmenin aynı başlıklar altında dikkate alınarak düzenlenmesi gerekir.

Günümüzde fizik gücü gelişiminde beslenmenin önemini daha çok görmekteyiz. Sağlıklı beslenmenin futbolcunun kas gelişiminde ne kadar etkili olduğunu ve fiziğini nasıl geliştirdiğini net bir şekilde gördüğümüz örnekler mevcuttur. Bir profesyonel futbolcunun bile beslenme düzeninden dolayı performansı düşebilir veya yükselebilir. Maç bazlı ortalama 2000 kalori harcayan bir futbolcu. Günlük alması gereken kaloride bu harcamaya göre hesaplanmalıdır.

Sonuç olarak, Türk futbolunda altyapı futbolcularının fizik gücü gelişimlerinde yeterliliğin arttırılması gekerlidir. Sırasıyla, kulübün, ailelerin, futbolu idare eden kurumların ve son olarak futbolcuların koordineli çalışmalarıyla doğru orantılıdır. Bir başlığın aksaması demek, genç futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında engel oluşması anlamına gelecektir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir